Rikspolischefens tal på Folk och försvar

Rikspolischef Anders Thornberg talade om polisens utmaningar och behov kring den grova brottsligheten vid Folk och försvars rikskonferens. Här finns talet att se i efterhand.

Rikspolischefen talade under rubriken Hoten mot Sverige – rättsstatens förutsättningar och utmaningar tillsammans med riksåklagren Petra Lundh.

Från Polismyndigheten deltog även Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef storgöteborg nordost, som talade under rubriken Hoten mot Sverige – konsekvenser för individ och samhälle. I programpunkten deltog även Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande Rådet.

Talen finns på Folk och försvars webbplats.