Snabbspår för enkla brott provas i hela norra Stockholms län

Vid årsskiftet utökades försöket med snabbare lagföring. Nu ska polisen i hela norra Stockholms län kapa tiden från brott till straff vid enkla brott. Metoden provas också på ungdomsärenden.

Försöket med snabbare lagföring startade i januari förra året i lokalpolisområdena Solna, Rinkeby och Täby. Vid årsskiftet utökades försöket till hela polisområde Stockholm nord, som även omfattar lokalpolisområdena Sollentuna, Vällingby, Järfälla och Norrtälje.

– Försöket har varit en succé och lokalpolisområdena har sett fram emot att komma igång. Redan under det första året nådde vi målet att lagföra brott inom två till sex veckor mot de ursprungliga cirka 22 veckorna och kvaliteten i våra utredningar har ökat markant, säger projektledare Jörgen Nilsson på polisområde Stockholm nord.

Hittills har försöket gällt brott som begås av personer över 18 år. Från 7 januari i år har polisen i Solna, Rinkeby och Täby lokalpolisområden startat ett kompletterande ungdomsspår för ungdomar mellan 15-18 år. I samarbete med kommunens socialtjänst ska brott som begås ungdomar hanteras snabbare. Målet är lagföring inom tio veckor. I ett fall med en minderårig som snattade kunde förhör hållas på plats och beslut från åklagare kom efter två dagar.

Försöket med ungdomsspåret ska utökas till hela polisområde Stockholm nord under 2019 och pågå till december 2021. Liksom i vuxenspåret har särskilda jourförundersökningsledare en nyckelfunktion att vägleda patrullerna till rätt åtgärder.

I april ska Brottsförebyggande rådet, Brå redovisa en utvärdering av snabbare lagföring för vuxna. Regeringen beslutar sedan om försöket ska utökas till hela regionen. Det kan i så fall ske från 2020, vilket polisen har börjat förbereda sig för.

– Många berörs av det nya arbetssättet och det krävs anpassningar utifrån lokala förutsättningar tillsammans med övriga myndigheter, säger Jörgen Nilsson.

Tidigare artiklar
Film om snabbare lagföring

Fakta snabbare lagföring

Snabbare lagföring vuxen

  • Gäller brott av enkel beskaffenhet som alkoholrattfylleri, olovlig körning, ringa stöld och ringa narkotikabrott.
  • Poliser i yttre tjänst kan avsluta vissa ärenden på brottsplatsen och utfärda böter direkt, tack vare tillfällig lagstiftning.
  • Polisen kan också direkt ge den misstänkta en tid i tingsrätten, med hjälp av en ny delgivningslag. Inga fler kontakter krävs. Större ansvar läggs på den misstänkte att ta del av sina handlingar och inställa sig i tingsrätten.
  • En jourförundersökningsledare vägleder patrullen på plats via telefon. Återkoppling sker genom hela rättskedjan.
  • Är ett regeringsuppdrag som genomförs i samarbete med andra myndigheter.

 
Snabbare lagföring ungdom

  • Målet är lagföring inom 10 veckor och ett första förhör inom en vecka i polisledda förundersökningar.
  • Polispatrull på plats gör inledande åtgärder med stöd av jourförundersökningsledare på telefon med målet att göra klart ärendet.
  • Jourförundersökningsledare samordnar vid behov nästa steg i ärendet och bokar in berörda parter på förhör.
  • Bygger på samverkan mellan berörda parter som jobbar aktivt inom tidsfristen för ungdomsärenden.
  • En snabb reaktion och kort tid till nästa steg i utredningen utgör ett viktigt signalvärde till ungdomen och övriga berörda.