Sök pass i god tid

Under helgen 26-27 januari stängs passystemet för uppgradering. Under den helgen kan du därför inte hämta ut pass eller nationella id-kort och inga provisoriska pass utfärdas.

Varje år utfärdar polisen ett stort antal pass och nationella id-kort. För att hålla en fortsatt hög service nu och i framtiden behöver systemet utvecklas. I samband med den uppgradering som nu ska göras behöver systemet stängas helt under helgen den 26-27 januari.

– Uppgraderingen var tidigare planerad till tre dagar i slutet av november förra året. Nu genomför vi den istället under helgen den 26-27 januari. Stoppet blir nu en dag kortare, vilket är bra då vi strävar efter en hög servicenivå, säger Emelie Lindvall, processledare för resehandlingar hos polisen.

Var ute i god tid

Under uppgraderingen kommer inga pass eller nationella id-kort att kunna lämnas ut, men alla som har bokat tid för att lämna in en ansökan kan göra det. Passexpeditioner med drop in-tider har också öppet som vanligt. Skillnaden är att ansökningarna hanteras manuellt.

– Vår ambition är det ska fungera så smidigt som möjligt men den manuella hanteringen gör att det kan ta något längre tid än normalt vid själva ansökningstillfället. Självklart är det en fördel om man har möjlighet att ansöka före eller efter stoppet, säger Emelie Lindvall.

Inga provisoriska pass utfärdas

Inga provisoriska pass kommer att utfärdas i Sverige i samband med uppgraderingen. Om man förlorat eller glömt sitt pass måste man vänta till helgen är över. Ska man resa inom EU kan man använda ett nationellt id-kort som resehandling i stället för pass. En förutsättning är att man är medborgare i ett EU- eller EES-land.

– Polisen får utfärda provisoriska pass men har ingen skyldighet att göra det. I samband med övergången har vi heller ingen möjlighet. Det är alltså extra viktigt att vara försiktigt och att inte glömma passet just den här helgen, säger Emelie Lindvall.

Frågor och svar

Varför kan jag inte hämta ut ett pass eller nationellt id-kort under stoppet?
En person får bara inneha ett giltigt pass och när systemet ligger nere kan vi inte kontrollera om den som hämtar ut ett pass redan har en giltig passhandling. Vi kan inte heller makulera eventuella giltiga pass.

Jag har redan bokat tid. Kommer jag att kunna ansöka på den bokade tiden?
Ja, de som har bokat tid kommer att kunna lämna in sin ansökan. Men under stoppet hanteras alla ärenden manuellt och det gör att det kan ta lite längre tid än normalt vid själva ansökningstillfället.

Kan jag under stoppet gå till en passexpedition med drop-in-tider för att ansöka om ett pass?
Ja, men vi rekommenderar att du ansöker före eller efter stoppet eftersom det kan bli längre väntetider än normalt. Det beror på att vi under stoppet måste handlägga alla ärenden manuellt.

Hur mycket längre tid tar det att få sitt pass eller nationella id-kort om jag ansöker under stoppet?
Det kan ta någon eller några dagar extra eftersom vi i efterhand måste lägga in alla uppgifter i systemet när det är igång igen. I normalfallet ska man ha sitt pass inom fem arbetsdagar.

Jag bor utomlands och har bokat tid den aktuella perioden. Vad gör jag?
Är du svensk medborgare, bor utomlands och har bokat tid för ansökan om pass eller nationellt id-kort under stoppet behöver du vända dig till aktuell ambassad för mer information.