Stärkt samverkan mellan polisen och Stockholms stad

Polisen i region Stockholm förstärker samarbetet med Stockholms stad i en rad viktiga trygghetsfrågor. På tisdagen togs första steget till en ny samverkansöverenskommelse.

– Polisen och Stockholms stad har samma mål. Vi vill öka den upplevda tryggheten och minska den faktiska brottsligheten i Stockholm. Vi samarbetar redan på olika sätt, exempelvis med fler kameror i staden. Men vi är överens om att vi kan och måste göra mycket mer. Därför välkomnar jag att vi nu höjer ambitionerna med ett nytt och nära samarbete. Det tjänar alla på, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

– Stockholm står inför betydande utmaningar inom såväl upplevd otrygghet som faktisk brottslighet. I den andan ingår Stockholms Stad och Stockholmspolisen nu i ett gemensamt samarbete, på såväl strategisk som operativ nivå. Jag har stora förhoppningar om vårt nya samarbete, och ska göra allt i min makt för att stötta polisen i deras viktiga arbete. Vi tar nu sikte för att tillsammans arbeta för ett tryggt Stockholm, säger Anna König Jerlmyr (M) Finansborgarråd. 

Ett antal områden ska specificeras

Nuvarande samverkansavtal gäller fram till maj 2019 och innebär att lokalpolisområden och stadsdelsförvaltningar tar fram samverkansöverenskommelser utifrån den lokala problembilden i respektive stadsdel. Nu är målsättningen att förtydliga och utöka den stadsövergripande överenskommelsen, dels genom att specificera ett antal områden som parterna förbinder sig att samverka inom, dels genom att tydliggöra strukturen för samverkan och även involvera de stadsövergripande fackförvaltningarna mer.

– Staden är en av våra största och viktigaste samverkansparter, som berör samtliga tre polisområden i Stockholms län. Vi är beroende av varandra på många plan och vi behöver ha en strukturerad och tydlig modell för hur vi ska samverka för att underlätta konkreta insatser, säger Ulf Johansson.
 
Arbetet med att formalisera innehållet i den nya samverkansöverenskommelsen fortsätter under våren. De områden som diskuteras är allt från olagliga bosättningar, sociala insatser mot unga, avhopparverksamet, kamerabevakning, ordningsvakter, våldsbejakande extremism och skjutvapenvåld.