Polisen i region Stockholm summerar 2018

Under förra året avled elva personer i regionen till följd av skjutvapenvåld, vilket är färre jämfört med året dessförinnan. Trots den mycket höga belastningen på organisationen görs framsteg på flera områden visar summeringen av 2018.

– Även om antalet dödsskjutningar nästan har halverats jämfört med 2017 är det alarmerande. Vårt arbete fortsätter med samma styrka och vi fokuserar på att ta vapen och narkotika i beslag och arbeta fokuserat mot kriminella miljöer, säger regionpolischef Ulf Johansson.  

Han betonar att det finns flera positiva resultat i bekämpningen av det grova våldet. Över 800 skjutvapen har tagits i beslag och ett femtiotal personer är häktade eller anhållna för mord och mordförsök. Därutöver har antalet personer häktade för grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott ökat kraftigt - från ett tiotal 2017 till drygt hundra förra året. Det är framför allt straffskärpningen för vapenbrott som trädde i kraft den 1 januari 2018 som gett polisen ett kraftfullare verktyg mot illegala vapen. 

Försiktigt positiv utveckling

Trots det mycket ansträngda läget och hårt pressad personal görs framsteg på flera andra områden. Sammanställningen av årets resultat visar att två procent fler ärenden redovisades till åklagare 2018 jämfört med 2017. Lagföringskvoten, alltså hur många ärenden som går till åtal, ökade också. 

– Vi har en försiktigt positiv utveckling totalt sett, även om regionen fortfarande är hårt belastad av mord och skjutvapenvåld, säger biträdande regionpolischef Pia Sjunnegård Dahlbom. 

Anmälningarna om våld i offentlig miljö och det krogrelaterade våldet minskade. Även antalet anmälda inbrott minskade under 2018. 

– Vi vet att antalet inbrott varierar kraftigt, så vi är försiktiga med att dra slutsatser. Men vi har jobbat målmedvetet med att stoppa misstänkta stöldligor vid gränsen, vilket kan ha gett effekt. Brottsförebyggande insatser och ökad medvetenhet hos allmänheten påverkar också, säger Sjunnegård Dahlbom. 

Men allt går inte åt rätt håll. Skadegörelse, framförallt i kollektivtrafiken, och bedrägeribrott har ökat. Totalt anmäldes cirka 45 000 bedrägeribrott i regionen förra året, vilket är en ökning med 17 procent sedan året innan. 

– Det är bekymmersamt. Vi har svårt att räcka till för att möta det enorma inflödet. Vi har under året anställt många nya, framför allt civila utredare och vi behöver fler. Polisen kommer aldrig att kunna utreda bort de här brotten, inflödet måste hejdas genom brottsförebyggande insatser, säger Sjunnegård Dahlbom. 

Förutom brottsutredningar beslutade Polisen i region Stockholm förra året om 101 så kallade särskilda händelser, det vill säga större evenemang, internationella besök, riksdagsvalet, hastigt uppkomna händelser eller annat som tar mycket resurser och som leds utanför linjeverksamheten. 

Fakta/Förändringar i antalet inkomna ärenden

  • Våld i offentlig miljö har minskat med 5 procent jämfört med 2017
  • Inbrott i bostad har minskat med 27 procent jämfört med 2017
  • Skadegörelsebrott har ökat med 24 procent jämfört med 2017
  • Bedrägeribrott har ökat med 17 procent jämfört med 2017