Svarta pengar och illegal tobak hittades vid insats

Beslag av tobakspaket.

Tobakspaket i beslag. Bild: Polisen

Smuggeltobak, fiffel med kassaapparater och misstänkt svart arbetskraft. Det var några fynd i en insats mot organiserad brottslighet som polisen genomförde i Järvaområdet under tisdagen i samarbete med flera andra myndigheter.

Bakom disken i en tobaksaffär står en medarbetare från Tullverket på knä på golvet och plockar fram påsar med tobakspaket som legat gömda. Det är insmugglad tobak till vattenpipor som har sålts svart och nu tas i beslag. En bit därifrån ser man en misstänkt person som drar två stora väskor på en bagagevagn. När han försöker fly rusar två poliser efter och lyckas gripa honom. Väskorna är fulla med illegala cigaretter. 

Under tisdagen kontrollerade polisen tillsammans med Tullverket, Skatteverket och Arbetsmiljöverket ett tiotal butiker och restauranger där man misstänkte olika slags fusk och kriminalitet. Skatteverket hittade brister i kontanthanteringen på flera av ställena, till exempel växelkassor som inte stämde. Det fanns också personal som inte var dokumenterade i personalliggaren vilket tyder på svart arbetskraft.

Arbetsmiljöverket hittade säkerhetsbrister som blockerade nödutgångar och dåligt hanterad el, vilket kan innebära fara för andra människor om det är bostäder i samma byggnad. Kronofogden fanns tillgänglig på telefon för att kontrollera om misstänkta personer hade skulder. 

Samarbete mellan myndigheter ger effekt

Insatsen är en del i myndigheternas samverkan för att komma åt organiserad brottslighet. Sedan i höstas har flera insatser genomförts i lokalpolisområdena Rinkeby, Botkyrka och Södertälje. Allt från byggarbetsplatser till caféer har kontrollerats med fokus på osund konkurrens. När vissa företag använder svart arbetskraft eller fuskar med kvitton kan de som följer reglerna inte konkurrera på samma villkor.

 Fusket med svarta pengar är utbrett och från polisen ser vi i många fall kopplingar till organiserad brottslighet. När alla myndigheter jobbar tillsammans på det här viset ger det väldigt bra effekt, säger Erik Ahnlund på polisområde Rinkeby som ledde insatsen.

Insatserna samordnas av polisens regionala underrättelsecenter i Stockholm och kommer att fortsätta under året.

Samarbete mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 arbetar tolv svenska myndigheter gemensamt med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen.

Myndigheterna har inrättat gemensamma strategiska och operativa råd, underrättelsecenter på regional och nationell nivå samt särskilda aktionsgrupper för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten.

Organiserad brottslighet - polisens arbete