Beslut om prioritering av bedrägeriärenden upphör

Under hösten 2018 har ett tillfälligt beslut om prioritering av ärenden gällt vid Bedrägerisektionen i region Stockholm. Det beslutet har nu upphört att gälla bland annat mot bakgrund av ett större antal rekryteringar till Bedrägerisektionen.

Det tidigare beslutet fattades mot bakgrund av det stora inflödet av bedrägeriärenden och sektionens resurser. Av beslutet framgick att vissa ärenden skulle prioriteras framför andra under en viss tidsperiod. 

- Prioriteringarna kom till för att säkra arbetsmiljön i ett personalmässigt kärvt läge. Vi har under hösten rekryterat cirka 25 utredare och under februari-mars kommer ytterligare 14 medarbetare till sektionen. Det gör att arbetsmiljön på sektionen har förbättrats och att situationen på sektionen har förändrats, säger Jessika Nilsson som är chef på Bedrägerisektionen i Stockholm. 

Det tillfälliga prioriteringsbeslutet upphävdes den 23 januari 2019.