Vi har lyssnat på dig!

På lokalpolisområde Norrmalm har vi avgett 14 löften till medborgarna i vårt område för 2019. Löftena är lite olika beroende på vilken stadsdel du bor i eller om du bor på Lidingö.

Vi har lyssnat på vad du som bor och verkar inom vårt lokalpolisområde upplever som viktigast för att du ska känna dig trygg och säker. Medborgarnas upplevelser tillsammans med kunskapen hos oss inom polisen, Lidingö stad och stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm har lett fram till konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Löftena gäller under hela 2019 och vi kommer på olika sätt återkoppla hur arbetet går, bland annat i sociala medier, men också i till exempel lokalmedia.

– För att öka tryggheten och minska brottsligheten behöver hela samhället mobiliseras och dialogen med medborgare, kommuner och andra aktörer är viktig. Medborgarlöftena är därför en tydlig prioritering för lokalpolisområdets verksamhet. Genom vår tillgänglighet och lokala närvaro underlättar vi vår samverkan med berörda aktörer så att vi därigenom bättre kan komma åt och angripa brottslighet och annat som skapar otrygghet, säger Peter Ågren chef på lokalpolisområde Norrmalm.