Var uppmärksam i trafiken

Nu finns en sammanställning över antal viltolyckor under 2018 framtagen av polisregion Nord.

Viltolyckorna i vår polisregion har minskat något sedan förra året men statistiken visar ändå att det sker många viltolyckor.

Vi vill uppmana trafikanter att vara extra uppmärksam på att det rör sig mycket vilt kring vägarna. Det är viktigt att anpassa hastigheten efter underlaget. Finns varningsmärken uppsatta, ta dessa på allvar.

Här hittar ni en sammanställning över viltolyckor 2018 i polisregion Nord. Uppdelade på region, polisområde samt även uppdelat per kommun. 
Uppgifterna är lokalt framtagna av polisen i region Nord.

Länk till mer information om viltolyckor på polisens webbplats

Läs mer om eftersöksarbete av trafikskadat vilt

Polisens kontaktpersoner för viltolyckor

Roger Viklander, Polisområde Västernorrland
Håkan Andersson, Polisområde Jämtland
Marcus Eriksson, Polisområde Norrbotten
Joacim Lundqvist, Polisområde Västerbotten