Rättelse Svenska Dagbladet

Rättelse inskickad till Svenska Dagbladet med anledning av en publicerad artikel.

En artikel i Svenska Dagbladet 3/7 antyder att rikspolischefen och ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving är oense om hur organisationen ska utformas. Det är felaktigt. De båda har ett mål om att vidareutveckla Polismyndigheten för att bli ännu mer effektiv.

Inom ramen för den processen har ett förslag tagits fram om en ny enhet för strategisk analys och omvärld vid rikspolischefens kansli. Förslaget har varit på delning och som framgår av beslutet från juni görs nu också ett samråd med närliggande verksamheter i myndigheten om den nyinrättade enhetens uppdrag för att säkerställa bästa möjliga struktur.

Att det på vissa punkter inom ramen för dessa processer kan finnas olika uppfattningar är inte bara naturligt utan välkommet. En levande diskussion främjar verksamheten.