Tillfällig allmän kamerabevakning vid polishuset i Norrköping

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i polisregion Öst har Polismyndigheten beslutat om tillfällig allmän kamerabevakning med möjlighet att spela in material från bevakningen, vid polishuset i Norrköping.

För att förebygga, förhindra och upptäcka brott – samt öka tryggheten för de som arbetar på den aktuella platsen – är kamerabevakning ett viktigt komplement som kan underlätta den brottsutredande verksamheten.

Det finns möjlighet att maskera delar av kamerans upptagningsområde vilket kommer att användas för känsliga områden som inte omfattas av kamerbevakningen. Vid behov kommer det inspelade materialet att användas vid brottsutredning, enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål.

Vid frågor kontakta

Christell Ekberg, biträdande lokalpolisområdeschef vid LPO Norrköping
Sandra Petersson, rättschef polisregion Öst