Polisen och Länsstyrelsen i gemensam tillsynsinsats under björnjakten

Polisområde Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län kommer i samverkan att utföra tillsyn i samband med björnjakten som startar den 21 augusti 2019.

Syftet är att säkerställa att jakten utförs i enlighet med gällande beslut från länsstyrelsen samt att jaktlagstiftningen i övrigt följs. 

Tillsyn i samverkan kommer i första hand att ske vid besiktning av fällda björnar. Utökade kontroller av skottplatser och annan undersökning och tillsyn kopplad till jakten kan också bli aktuellt.

Kontaktpersoner Länsstyrelsen Jämtland:
Vilthandläggare
Tove-Mathilda Myhr, telefon 010-225 34 51
Nicklas Rumm,
telefon 010-225 33 30

Kontaktperson Polisen Jämtland
Viltsamordnare
Martin Trostemo, telefon 010-568 17 55

Till toppen