Unik dom i sexualbrottsärende mot flera barn

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn. Tre kvinnor och tre män döms till fängelsestraff.

Målet handlar bland annat om att två kvinnor på beställning smygfotograferat barn i sin nära omgivning och skickat till männen. Brotten har rubricerats som utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.

Huvuddelen handlar om två små barn som har utsatts för brott bestående i posering och medverkande i sexuella handlingar. Dessa handlingar har dokumenterats på bild eller film samt utförts inför webbkamera. Brotten rubriceras som våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, samt grovt barnpornografibrott.

– Vi tycker att domen är gedigen och att tingsrätten har tagit till sig av det som åklagaren yrkat på, säger Liz Berglund, utredare på nationellt it-brottscentrum till polisen.se.

Det har tidigare slagits fast att det kan dömas för våldtäkt om gärningsmannen, i realtid, beställer/regisserar sexuella övergrepp på barn över nätet. I domen klargörs nu att det även är att anse som våldtäkt när beställningen gjorts i förhand, trots att själva övergreppen inte skett i realtid.

Polisens arbete

Det har krävts stora resurser för att kunna utföra alla utredningsåtgärder som varit nödvändiga i ärendet. Samarbetet med Europol, spansk polis, mellan grupperna på nationellt it-brottscentrum och regioner har varit avgörande för att nå framgång i ärendet.

– Det är väldigt många olika aktörer involverade i en utredning av det här slaget. Tack vare ett gott samarbete mellan alla grupper på nationellt it-brottscentrum har det blivit en bra och gedigen förundersökning, säger Liz Berglund till polisen.se.

Fakta i domen

Tingsrätten har bedömt att den kvinna som tagit emot beställningar, ansvarat för dokumentation och uppburit ersättning, är att bedöma som gärningsman avseende samtliga brott. De tre män som beställt material med visst innehåll och betalat för detta har för det så kallade förinspelade materialet dömts för anstiftan till brott och för brott i övrigt som gärningsmän.

Påföljden för kvinnan har bestämts till fängelse i sex år. Påföljden för männen har bestämts till fängelse från två år och sex månader upp till sex år. Den man som ådömts det längsta fängelsestraffet döms även för bland annat våldtäkt mot barn avseende en annan målsägande.

Om grooming

Skydda dig mot grooming

Tidningen Svensk Polis: Livestreamade sexuella övergrepp mot barn ökar