36 sovplatser i villa i Nälsta i västra Stockholm

Tisdag den 4 juni gjordes ett tillslag mot en villa i Nälsta i västra Stockholm. Misstankar fanns att bostaden fungerade som ett slags illegalt hotell och bostaden visade sig innehålla 36 sovplatser.

– Vi vet att villan har varit i gång en längre tid. Att den rymde 36 sovplatser, som måste ses som ett rekord, säger en del om vilka pengar de möjliggörare som finns tjänar på folk som är i Sverige olovligen, säger Monica Krüger, gruppchef på gränspolisen i region Stockholm som arbetar mot internationella brottsnätverk.

På plats i bostaden fanns 13 personer, samtliga medborgare i länder utanför Schengen. På tomten fanns även tre husvagnar som fungerade som tillfälliga boenden. Totalt räknades det till 36 sovplatser i fastigheten.

Åtta hade inte rätt att vistas i landet
Av de 13 personerna på plats greps en person för häleri då han kopplades till en mängd stöldgods från olika butiker. Åtta personer togs med enligt utlänningslagen då de inte ansågs ha rätt att vistas i Sverige. Sju direktavvisades från Sverige samma dag.

Förutom häleriet så upprättades även anmälningar gällande olaga hotellverksamhet och narkotikabrott.

Tillslaget är den fjärde i en satsning som gränspolisen i Stockholm genomför, för att komma åt internationella stöldnätverk som verkar i landet.

– Vårt arbete fortsätter och en viktig del är att störa ut de som skor sig på människor som är i landet illegalt. Det kan som i detta fall vara den som driver den illegala hotellverksamheten, säger Monica Krüger.