Arbetet med utsatta områden i Stockholmsregionen

Idag måndag den 3 juni presenterade Nationella operativa avdelningen (NOA) polisens nationella lägesbild om utvecklingen i utsatta områden. I Stockholmsregionen omfattas totalt 25 områden, varav sex bedöms vara särskilt utsatta.

De områden som bedöms vara särskilt utsatta är desamma som i tidigare rapporter. Det handlar om en problembild som är väl känd.

– Polisen i region Stockholm bedriver ett långsiktigt arbete i samverkan med kommuner och andra aktörer för att öka tryggheten i socialt utsatta områden. Det handlar bland annat om att förstärka förmågan i lokalpolisområdena genom att se till att det är fler polisanställda i de prioriterade områdena, samt en satsning på arbetsmiljön för de som arbetar där, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm.

Teknikutveckling i form av kroppskameror och allmän kameraövervakning är också en del i regionens satsning. En viktig framgångsfaktor i arbetet är en god samverkan med kommunerna utifrån en gemensam lokal problembild.   

– Vårt mål är att vi inte ska ha några särskilt utsatta områden. Vi jobbar stenhårt för det och ser också i flera delar en positiv utveckling, inte minst det faktum att det grova våldet minskar. Vi kommer att fortsätta att utveckla samverkan med stadsdelen och andra intressenter i området. Fokus är ökad trygghet för alla som bor och verkar här, säger Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby.

Inom flera områden syns en positiv utveckling. Det finns också områden som bedöms ha en ökad problematik, till exempel inom lokalpolisområde Södertälje.

– Vi har god uppfattning om lägesbilden och arbetar uthålligt och fokuserat för att hantera den. Vårt arbete mot den organiserade brottsligheten i Södertälje har bland annat lett till domar mot personer som handlat med narkotika och illegal tobak och sprit. Nu senast upptäcktes en mängd illegala trafikskolor i en myndighetsgemensam satsning, säger Max Åkerwall, lokalpolisområdeschef i Södertälje.

– Tillsammans med våra samarbetsparter kommer vi att fortsätta arbetet med att motverka parallella samhällsstrukturer. Nu i juni kommer kamerabevakning att vara på plats vilket ger oss ytterligare möjligheter att stärka tryggheten för medborgarna, säger Max Åkerwall.

Lägesbild om utvecklingen i utsatta områden

Rapporten hittar du här: Positiva trender i många utsatta områden

Rapporten presenterar en bild av problematiken, orsakerna och utvecklingen i de utsatta områdena i Sverige. Syftet är bland annat att få en samlad nationell lägesbild över vilka områden som är utsatta för att därefter kunna prioritera polisens resurser där de behövs som mest. Ett annat syfte med rapporten är att synliggöra situationen och problemen för andra berörda myndigheter och samhällsaktörer så man ska kunna agera gemensamt mot problematiken.  

De områden som bedöms vara särskilt utsatta i Stockholmsregionen är:
Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg i lokalpolisområde Botkyrka; Husby och Rinkeby/Tensta i lokalpolisområde Rinkeby; och Ronna/Geneta/Lina i lokalpolisområde Södertälje.