Avsnörande förband räddade livet på man i Botkyrka

blått tourniquetförband

Exempel på avsnörande förband. Blått används främst i utbildningar medan orange ingår i skarp utrustning. Bild: Polismyndigheten

En återkommande del i polisens fortbildningar är att öva på att göra avsnörande förband, tourniquet, vid stora blödningar. Gångna helgen räddades en man till livet tack vare att poliser från Botkyrka gjorde detta.

Från sjukvården som tog emot den skadade mannen menar man att polisernas insats på plats med att lägga förbandet till stor del var avgörande för att mannen överlevde.  Han hade själv huggit sig i bägge låren med stort blodflöde och syrebrist som följd.

Tillgång till utbildning och utrustning bedöms som en av framgångsfaktorerna. Poliserna på plats hade så sent som veckan innan haft fortbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) och akutsjukvård.

Del i utbildning

Marjo Remesaho samordnare för fortbildningen i polisområde Stockholm Syd:

- Sjukvårdsmoment med tourniquet repeteras fortlöpande under våra utbildningar och det är glädjande att färdigheterna omsätts framgångsrikt i praktiken. Det handlar ju inte alltid om brottsliga gärningar, utan poliser möter även personer med psykisk ohälsa som försöker skada sig själva eller rena olyckor där vi behöver agera för att rädda liv. Tourniquet är ett bra verktyg i många fall.