Beslaget i Göteborg har förändrade öppettider under sommaren

Under veckorna 26-33 (24 juni - 18 augusti) begränsas öppettiden för beslagsgruppen i Storgöteborg till 09.00-12.00 vardagar.