Fler än någonsin antagna till höstens polisutbildning

939 personer har antagits till polisutbildningen som startar i höst. För att öka antalet ansökande införs flera förenklingar i den ansökningsprocess som startas i januari 2020.

– Det är mycket positivt att så många har antagits i denna omgång. Vi har arbetat hårt för att synliggöra polisen som attraktiv arbetsgivare, ett arbete som kommer fortsätta när vi ska växa och bli fler medarbetare inom polisen, säger Anna Orhall, enhetschef HR-avdelningen, Polismyndigheten.

Ny antagningsprocess

För att underlätta för de sökande har flera åtgärder vidtagits för att modernisera och anpassa antagningsprocessen. Från och med januari 2020 kommer en ny antagningsprocess startas som bland annat innebär att det kommer gå att söka när som helst under året, till skillnad från tidigare, två tillfällen per år.

– I dag tar det cirka 30 veckor från ansökan till antagning vilket leder till att många faller bort under processens gång. Med den nya processen kan tiden mellan ansökan och antagningsbesked mer än halveras, säger Anna Orhall.

Antalet utbildningsplatser har också utökats. I januari i år startades polisutbildningen på två ytterligare två lärosäten, vid Malmö universitet och vid Borås högskola. Därmed finns nu utbildningen på fem platser i landet. Antalet distansutbildningsplatser utökades samtidigt från 100 till 172 stycken per termin.

Arbetet med att öka antalet utbildningsplatser och underlätta antagningsprocessen är en del i polisens arbete med att bli närmare 40 000 medarbetare till slutet av 2024.