Fler mc-poliser på vägarna i sommar

En mc-polis på motorcykel

I sommar kan stockholmarna få se fler motorcykelpoliser än vanligt på vägarna. Det är en satsning för att öka trafiksäkerheten, minska brott och skapa trygghet i lokalsamhället.

Satsningen har ett bredare uppdrag än traditionellt renodlad trafikövervakning.

– Genom sin kompetens, flexibilitet och rörlighet ska mc-poliserna stötta i områden där det av olika skäl finns akuta behov av extra insatser, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Satsningen ska ses i ljuset av en allt mer närvarande och synlig polis. En polis som samverkar i hela regionen och tar sig an problem tillsammans med polisanställda som arbetar mer lokalt.

– Det kan handla om ungdomar som kör motorcross på gångbanor till allvarligare händelser där lokalpolisen behöver fler resurser till exempelvis trafikkontroller, säger gruppchef Hans Nilsson.

Initialt kommer åtta poliser på motorcykel att ingå i satsningen som pågå till hösten. Därefter ska det tas beslut om det blir permanent och eventuellt utvecklas.

Mer information