Klargörande efter felaktiga medieuppgifter om nytt tjänstevapen för polisen

De vapen som ingått i testverksamheten inför polisens kommande upphandling om nytt tjänstevapen kommer inte upphandlas per automatik.

Felaktiga medieuppgifter gjorde gällande att de vapen som ingått i polisens försöksverksamhet kring ett nytt tjänstevapen skulle ingå i den kommande upphandlingen. Det stämmer inte. De vapen som ingått i testverksamheten kommer inte upphandlas per automatik.

Det senaste året har en försöksverksamhet pågått gällande nytt tjänstevapen med syftet att skapa en uppfattning kring vilka egenskaper som är viktiga i ett framtida tjänstevapen. Polisen har testat tolv pistoler från olika tillverkare utifrån användarvänlighet, som exempelvis tyngd och grepp.

Försöksverksamheten har varit omfattande och representanter från i stort sett samtliga delar av verksamheten som använder eller hanterar vapen har deltagit. 

Testresultaten kommer användas som underlag inför den kommande upphandlingen av ett nytt tjänstevapen som inleds under 2020. Just nu pågår en samanställning av utvärderingarna från referensgrupperna, samt framtagande av en kravställning inför upphandlingen.

Polisen har sedan 80-talet använt sig av märket Sig Sauer, serien Classic Line som tjänstevapen.