Rekordmånga sökande till polisutbildningen

Rekordmånga – 17 498 personer – sökte till polisutbildningen som startar vårterminen 2020. Fler än någonsin har också antagits till höstens utbildningsomgång.

– Det är glädjande att många visat intresse för att bli polis. Vi kan också konstatera att fler polisstudenter än någonsin nu är i utbildning. Samtidigt har vi fortsatt ett stort arbete framför oss. Vi ska bli närmare 40 000 medarbetare och mycket arbete läggs på att fortsätta förstärka polisens ställning som en attraktiv arbetsplats, för att få fler att söka sig till polisen, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Till höstens omgång av polisutbildningen har 939 personer antagits vilket är det högsta antalet som hittills har antagits till utbildningen.

Nästa steg för de som sökt

För de som sökte nu i maj ska en webbenkät besvaras senast den 10 juni och skapa ett konto på antagning.se, för att även där anmäla sig till polisutbildningen. Därefter gör Rekryteringsmyndigheten, på uppdrag av Polismyndigheten, en kontroll av den sökandes betyg med mera.

De som går vidare kan sedan boka tid för medicinsk och psykologisk prövning som genomförs hos Rekryteringsmyndigheten i Stockholm och Malmö under hösten. Antagningsbesked skickas ut i mitten av december.

Läs även: Fler än någonsin antagna

Utb.start

Antal
sökande

Antal kallade till prövning

Antal som erbjudits utb.plats

Antal som går utb. efter tre veckor

Antal utb. platser

2015 januari

8 309

1 858

326

326 (osäker)

300

2015 augusti

6 507

2 100

348

308

300

2016 januari

4 589

1 917

278

257

300

2016 augusti 

6 584

2 596

583

514

550

2017 januari

8 380

4 113

705

640

800

2017 augusti 

5 927

3 293

693

625

800

2018 januari

9 354

4 037

624

541

800

2018 augusti 

9 594

4 565

791

663

800

2019 januari

11 588

5 421

771

679

750

2019 augusti

15 776

6 703

939

Ej klart

950

Antagningsprocessen och kraven för att bli polis, se polisen.se/blipolis