Start för sommar på Sergels torg

Sergels torg

Invigning av Sommar på Sergels torg fredagen den 14 juni.

Den 14 juni deltog polisen vid invigningen av Sommar på Sergels torg. Fram till den 20 augusti ska torget fyllas med musik, teater och familjeprogram.

Med trumpetfanfar och barnkör invigde Anna König Jerlmyr (M) Sommar på Sergels torg som innebär starten för ett torg fyllt av aktiviteter.

Satsningen är en del av ett långsiktigt arbete mellan polisen, Stockholm stad och andra aktörer för att göra torget och Klaraområdet till en trygg och trivsam plats för boende, besökare och verksamma.

Det här är en jättebra satsning som också ligger i linje med våra medborgarlöften som handlar om att öka tryggheten och minska brottsligheten för stadsdelen Norrmalm, säger Torgny Söderberg, biträdande lokalpolisområdeschef.

Tanken är Sergels torg ska vara en levande och trivsam plats året om och att sommaraktiviteterna ska följas av aktiviteter på höst, vinter och vår.

Polisområde Stockholm citys arbete i fokusområde Klara

Citypolisen arbetar riktat och långsiktigt i Klaraområdet, som sträcker sig från Olof Palmes gata i norr till Herkulesgatan i söder samt från Kungsträdgården i öst till Stockholms centralstation i väst.

Polisen vill minska Klaraområdets betydelse som öppen drogscen och plats för ordningsstörningar, stöld och häleri. Genom vår tillgänglighet och lokala närvaro underlättar vi vår samverkan med berörda aktörer så att vi bättre kan komma åt och angripa brottslighet och annat som skapar otrygghet i Stockholms citykärna.

Polisen och Stockholms stad tar ett gemensamt ansvar för att Klaraområdet ska bli ett varaktigt tryggt, säkert och trivsamt område för alla. Arbetet bedrivs med utgångspunkt i framtagna metoder för lokal samverkan kring arbetet med öppna drogscener. Metoderna är sammanställda i samarbete mellan Polismyndigheten, länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting, Tullverket och Kriminalvården.

Minskad tillgänglighet på narkotika i Klara