Sök på polisen.se

Tillfällig kamerabevakning vid polishuset i Linköping

Med anledning av det föremål som påträffats utanför polishuset i Linköping har Polisregion Öst beslutat om tillfällig allmän kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen.

Kamerabevakning ses som ett komplement till övriga polisiära åtgärder och syftar bland annat till att verka brottsförebyggande och underlätta den brottsutredande verksamheten.

Verksamhetsskyddet ansvarar för genomförandet av kamerabevakningen. Det finns möjlighet att maskera delar av kamerans upptagningsområde vilket kommer att användas för känsliga områden som inte omfattas av kamerbevakningen. Vid behov kommer det inspelade materialet att hanteras inom ramen för brottsutredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål.

Vid juridiska frågor:
Sandra Petersson, Rättschef
070-647 62 49