Trafikvecka med fokus nykterhet

Under vecka 23, mellan den 3 och 9 juni, genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på nykterhet. Huvudsyfte med trafikveckan är att uppmärksamma vikten av att köra nykter.

Polisen jobbar aktivt med Nollvisionen som innebär att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Varje år omkommer många människor i trafiken och en återkommande olycksorsak är alkohol eller droger.

– När alkohol eller droger är inblandade mångfaldigas risken för en allvarlig eller dödlig trafikolycka, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen. Den som kör onykter utsätter sig själv och andra för stor fara!

Enligt Transportstyrelsen omkom 75 personer i alkohol- och/eller drogrelaterade olyckor under 2018.

– I de allra flesta fall är det den omkomna trafikanten själv som varit alkohol-eller drogpåverkad. Det gäller även gående och cyklister, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Under trafikveckan kommer polisen därför satsa extra på att göra nykterhetskontroller. Dessa genomförs med hjälp av utandningsprov när det gäller alkohol. Misstänkta drograttfyllerister medtas för urin- och blodprov.

– Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Nykter trafik är en betydande grundbult i Nollvisionsarbetet och därför mycket prioriterad.

Upptäcker polisen en berusad förare i trafiken så erbjuds denna kontakt med vården. Detta är en del i metoden SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, ett samarbete mellan olika myndigheter i syfte att erbjuda stöd till misstänkta rattfyllerister. Tanken är att dessa ska få erbjudande om ett samtal med vården inom 24 timmar.

Känner du någon som har ett pågående risk- eller missbruk? På Vårdguiden 1177 kan man hitta hjälp för att komma i kontakt med rätt vårdinstans. Vill du tipsa polisen om någon som kör eller väntas köra berusad eller narkotikapåverkad, ring 114 14. I en akut situation ring 112. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.