Sök på polisen.se

Trygghetskameror i centrala Örebro

kamerabevakning

Polismyndigheten har tagit beslut om omedelbar kamerabevakning vid Järntorget och Henry Allards park i Örebro. Beslutet är taget med anledning av brott och ordningstörningar som skett på platsen.

Lokalpolisområde Örebro och Örebro kommun har via samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte i city genomfört flera insatser och åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. I samverkan följs utvecklingen av lägesbilden kontinuerligt. Kamerabevakning är nu ytterligare en åtgärd för att ge medborgarna ökad trygghet, förebygga brott och ha bättre förutsättningar att utreda de brott som eventuellt begås. Kamerabevakning är ett komplement till andra åtgärder som genomförs och ska inte ersätta dessa.

Polisen ser att kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i sin brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet och används för att förebygga brott och öka tryggheten, för kartläggning av gärningspersoner och för att öka möjligheten att lagföra gärningspersoner samt att avskriva personer från misstanke.

Polisen värnar allmänhetens integritet och bedriver endast kamerabevakning där det finns ett konkret behov och är en ändamålsenlig metod i polisens uppdrag. Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner, exempelvis har endast behöriga tillgång till bildmaterial som också raderas efter viss tid. Kamerorna är utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder. På platser där kamerabevakning sker finns skyltar för att upplysa om detta. Polisen har både möjlighet att se i realtid från kamerorna och inspelat material.

Nuvarande beslutet gäller i högst 90-dagar, men kamerabevakning kan fortsätta som fast kamerabevakning på platsen efter tillståndsansökan till Datainspektionen.