Upptäckt prostitution i Södertälje – hyresvärdar kontaktade för åtgärder

De senaste fem månaderna har polisen i Södertälje undersökt förekomsten av prostitution i lokalpolisområdet. Polisen har konstaterat att det i vissa fall förekommer på ett öppet sätt.

Erfarenhetsutbyte med prostitutionsgruppen i Stockholm och människohandelsgruppen i Göteborg har resulterat i att två personer rapporterats för köp av sexuella tjänster.

– Genom spaning har polisen kunna konstatera att sexuella tjänster erbjuds på flera massagesalonger i Södertälje. På vissa salonger har så mycket bevis framkommit om pågående prostitution, att förutom pågående förundersökning, så har aktuella hyresvärdar kontaktats för att de ska få kännedom om verksamheten och vidta åtgärder, säger Torbjörn Hermansson vid Polisen i Södertälje.

Dessutom så har vidare samarbete med bland annat hotell och fastighetsägare medfört att flera personer har kunnat rapporteras för bland annat köp av sexuella tjänster på flera platser i Södertälje.