Helsingborg klart för fotbollsfest

Karta 1 UAS +2

  • Karta 1 UAS
    Karta med markerat område där UAS kommer att användas.
  • Karta 2 UAS
    Karta med markerat område där UAS kommer att användas.
  • Karta 3 UAS
    Karta med markerat område där UAS kommer att användas.
Bild /3

Ett stort antal besökare förväntas till fotbollsmatchen mellan Helsingborg IF och Djurgårdens IF på Olympiaarenan i Helsingborg måndagen den 6 maj 2019.

Polisen arbetar tillsammans med arrangören och värnar om en positiv stämning för att gemensamt skapa goda förutsättningar för trygga evenemang utan våld och ordningsstörningar.  Polisregion Syd har en särskild kommendering för att kunna ingripa om ordningsstörningar eller brott begås.

I informationsinhämtande syfte kommer bland annat UAS/drönare att användas under matchen. Tillsammans med polishelikoptern är UAS ett viktigt komplement för informationsinhämtning. Dessutom är Olympiaarenan välförsedd med bevakningskameror vilket underlättar betydligt vid eventuella polisutredningar.

- Allt för er trygghet och för att de som tänker sig att förstöra fotbollsfesten, och för idrotten, bättre kan bli lagförda, säger kommenderingschefen och chefen för lokalpolisområdet, Sven Holgersson och tillägger:

- Välkomna till Helsingborg och den fotbollsfest som vi alla ser fram mot!

 

Till toppen