Aktiva festivalbesökare ska bidra till trygga och säkra evenemang

Nu involveras publiken som brottsförebyggare. Dare to Care är en satsning på festivalen som arena för att förändra normer och attityder för ömsesidighet och mot sexuella övergrepp.

Aktiva festivalbesökare är nästa steg i samverkan för Trygga och säkra evenemang som polisen, Svensk Live, RFSU och länsstyrelserna driver. Under två år kommer minst åtta festivaler att arbeta med Dare to Care-konceptet och få utbildning och stöd i att skapa en trygg och omtänksam publikkultur. I sommar är fem festivaler engagerade i satsningen.

– Sedan vi startade upp arbetet med Trygga och säkra evenemang 2016 har vi tillsammans med arrangör och övriga samverkansaktörer arbetat med brottsförebyggande åtgärder kring själva evenemanget. Byggt bort mörka platser, skruvat i festivalprogrammen, haft anmälningsupptagare och brottsutredare på plats samt utbildat festivalpersonal. Nu tar vi nästa steg och riktar oss till publiken – vi vill att de ska vara aktiva åskådare som agerar och bidrar till att förebygga brott, säger Andreas Staf-Welin, polisens nationella samordnare för Trygga och säkra evenemang.

Vill förändra normer och attityder

Festivalbesökarna kommer att möta RFSU-utbildade volontärer som leder samtal om samspel, kommunikation och ömsesidighet i mötet mellan människor. De ger också konkreta tips för att tidigt kunna ingripa om man ser någon som inte verkar respektera andras gränser.

– Att arbeta med normer och attityder kring gränssättning och vad som är ett sexuellt övergrepp är en viktig åtgärd för att förebygga sexualbrott. Festivalarrangörerna har verkligen klivit fram och tagit ansvar – tillsammans med RFSU – efter debatten om sexuella ofredanden på festivaler för några år sedan. Från polisens sida bidrar vi med brottsförebyggande kunskap och polisiär närvaro, berättar Andreas Staf-Welin.

Tips till festivalbesökare

 • Var uppmärksam på det som händer omkring dig
 • Säg ifrån om någon går över gränsen – markera att du uppmärksammar det som sker
 • Ta stöd av andra festivalbesökare så ni är fler som agerar
 • Ta kontakt med polis, ordningsvakt eller festivalpersonal vid behov
 • Stötta den som blir utsatt – fråga om personen behöver hjälp
 • Om du ser någon som är påtagligt berusad och inte verkar kunna ta hand om sig själv – tillkalla hjälp
 • Ingrip och agera efter din förmåga men utsätt inte dig själv eller andra för risker

Fem festivaler satsar på Dare to Care i sommar

 • Brännbollsyran, 30 maj-1 juni, Umeå
 • Lollapalooza, 28-30 juni, Stockholm
 • Storsjöyran 2-3 augusti, Östersund
 • Way Out West 8-10 augusti, Göteborg
 • Eksjö Stadsfest, 30-31 augusti, Eksjö

Om Trygga och säkra evenemang

Sedan 2016 samverkar polisen, Svensk Live, RFSU och länsstyrelserna i en gemensam långsiktig satsning för trygga och säkra evenemang i Sverige.
När polis, arrangör och andra aktörer samordnar sina insatser uppnås större effekter av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Grunden för samverkan är en gemensam lägesbild där problem och risker identifieras, orsaksanalyseras och åtgärdas.

Polisens uppgift vid evenemang är ordningshållning och trygghetsskapande åtgärder samt att förebygga, förhindra och utreda brott.