Ari Stenman blir polisens nya säkerhetschef

Ari Stenman

Bild: Regeringskansliet

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som omvärldsläget har förändrats. För att möta morgondagens utmaningar har en översyn gjorts av myndighetens säkerhetsarbete och ett förändringsarbete ska nu påbörjas.

Nu är det klart att Ari Stenman, i dag säkerhetschef på Regeringskansliet, blir Polismyndighetens säkerhetschef. Han kommer att leda och genomföra detta viktiga arbete.

– Den utveckling som polisen står inför inom säkerhetsområdet är mycket spännande och jag ser fram emot att leda det, samtidigt som jag är ödmjuk inför den utmaning det innebär. Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet och ser fram emot att påbörja arbetet. Det känns också bra att återkomma till polisen för att utveckla säkerhetsverksamheten för både myndigheten och alla kollegor som varje dag gör ett fantastiskt arbete.

Ansvarar för medarbetarskydd

Ansvarsområdet för polisens säkerhetschef innefattar bland annat medarbetarskyddet och säkerhetsskyddet i hela myndigheten. Ari Stenman kommer att ingå i polisens nationella strategiska ledningsgrupp och tillsammans med övriga i ledningsgruppen verka för att fortsätta utveckla svensk polis.

Bakgrund som polis och utredare

Ari Stenman är utbildad polis och har arbetat både som ingripandepolis och utredare inom Polismyndigheten. Han har även tjänstgjort som polis och chef på flera olika positioner inom Säkerhetspolisen och tjänstgjort i Försvarsmaktens utlandsstyrka. De senaste fem åren har han varit Regeringskansliets säkerhetschef och där genomfört en förändring och utveckling av säkerhetsverksamheten.

Ari Stenman förordades av såväl anställningsnämnden som arbetstagarorganisationerna.

– Jag är mycket glad över rekryteringen av Ari Stenman som säkerhetschef. Jag vet att Ari är mycket kompetent inom sitt område. Med sin breda erfarenhet har Ari mycket att bidra med till oss inom polisen, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Ari Stenman kommer att påbörja sin anställning under september 2019.