Åtal i sexualbrottsärende mot flera barn

Åklagarmyndigheten väcker idag åtal i ett sexualbrottsärende mot flera barn. Nationellt it-brottscentrum på Noa har utrett ärendet tillsammans med polisregionerna Stockholm, Syd, Öst och Mitt. Noa har även samverkat med spansk och maltesisk polis.

Tre kvinnor och tre män misstänks ha utsatt barn för sexuella övergrepp både fysiskt och via internet. Totalt handlar det om 12 målsägare. De misstänkta kommer från Stockholms län, Blekinge, Östergötland och Gävleborgs län. Vissa gärningar har skett utomlands. Målsägarna kommer från samma orter, samt Västra Götaland.

Misstankarna avser våldtäkt mot barn, sexuella övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott och kränkande fotografering. Det handlar i huvudsak om nätbaserade övergrepp, men även om misstänkta våldtäkter i det fysiska rummet.

Ärendet startade i polisregion Stockholm, och i samband med en husrannsakan växte det. Polisen hittade bland annat kopplingar till barn hemmahörande i södra Sverige.

– I juli 2018 tog Noa över ärendet, då vissa av gärningarna skett utomlands. Vi har under utredningsarbetet haft god samverkan med flera polisregioner och spansk och maltesisk polis, säger Liz Berglund, inspektör nationellt it-brottscentrum, Noa.

Under utredningen har även samverkan skett med socialtjänst i Sverige och Spanien.