Fortsatt vissa driftstörningar på 114 14

Det är fortsatt vissa problem med telefon 114 14 på grund av tekniska problem hos Telia. Bedömningen är att samtalen kopplas fram men att det kan uppstå driftstörningar. Det är inga störningar på telefon 112.

Polisens leverantör Telia har tekniska problem, vilket påverkar polisens kontaktcenter på nummer 114 14. Störningen kan i vissa fall leda till längre köer.

Polismyndigheten ber dig använda de digitala tjänsterna när det är möjligt. 

Tjänster och tillstånd

Vid akuta ärenden ring alltid 112.