Insats mot stölder av båtar och båtmotorer i Norrtälje

Den 21-23 maj pågick en riktad insats för at förhindra stölder av och från båtar i Norrtälje kommun. Under perioden skedde inga stölder i de områden där insatsen skedde.

Insatsen mot båttjuvar var denna gång i områdena Furusund, Bergshamra och Spillersboda. Att det blev just de områdena är för att de under våren varit väldigt drabbade av båtstölder av olika slag.

– Vi jobbade civilt och tillsammans med Kustbevakningen och enheter inom polisen som till exempel Sjöpolisen. Att komma åt denna ofta organiserade och omfattande brottslighet är av vikt, säger Johanna Cajander, polisinsatschef.

Stölder från båtar är ett omfattande problem och det är också något som polisen i lokalpolisområde Norrtälje jobbar med i vardagen när tiden finns. En annan viktig del i arbetet är att sprida kunskap om hur man kan förhindra, förebygga och försvåra för tjuvarna. 

Att ingen stöld av eller från båtar skedde i de aktuella områdena under perioden som insatsen skedde ses som en framgång. Förhoppningen på de kommande insatserna som kommer att göras är att också gripa eventuella båttjuvar som är i farten.

– I denna insats fanns vi både på land och i vattnet och hade förmågan att förhindra eventuella båttjuvar på de stora vägarna i området om det skulle vara aktuellt. Vi kommer framöver att göra fler insatser av den här sorten, säger Johanna Cajander.

Båtstölder - förhindra genom båtsamverkan

Så kan du förhindra stölder ur eller av din båt

  • Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag utför detta. Ristar du in en märkning själv så är ett personnummer bättre än ett namn.
  • Se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås.
  • Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner.
  • Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt.
  • Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt.
  • Försök att tänka som en tjuv – hitta de svaga länkarna och förebygg där