Insatsvecka mot brott på väg

Under v 19, mellan den 6 och 12 maj, genomför polisen en av många trafikinsatsveckor. Fokus för denna vecka är ”Brott på väg”.

Med brott på väg menas alla brott som sker på och i anslutning till väg. Många kriminella använder vägnätet som en del i sin brottsplan. De använder sig av vägen för att ta sig till och från en brottsplats. Därför riktar polisen extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet som möjliggör snabba förflyttningar genom landet, såsom riksvägar och europavägar.

– Internationella stöldligor använder sig generellt sett av huvudvägnätet för att göra stölder på många olika geografiska platser under kort tid, berättar Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen. Dessa kan vi upptäcka vid våra kontroller.

Men inte bara stöldgods utan även annat kan upptäckas vid polisens kontroller. Det kan röra sig om vapen och ammunition, narkotika eller efterlysta personer.

Vid en trafikkontroll utförs vid behov utlänningskontroller och ingående slagningar i polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter. Givetvis kontrolleras också nykterheten hos fordonsförare och körkortsbehörigheter.