Sök på polisen.se

Minskad tillgänglighet på narkotika i Klara

Efter snart 1,5 års hög närvaro i Klaraområdet kan Citypolisen dra den försiktiga slutsatsen att det metodiska samverkansarbetet börjar få effekt. Nyligen dömdes nio män till fängelse och tillgången på narkotika har minskat.

Polisområde Stockholm city driver ett riktat och långsiktigt arbete mot den öppna drogscenen i Klarakvarteren där Sergels torg är navet. En viktig del i arbetet är att begränsa tillgängligheten på narkotika. Med utgångspunkt i ett antal metoder som tagits fram i samarbete mellan polisen och andra myndigheter börjar nu arbetet ge synliga resultat.

– Vi arbetar offensivt och tålmodigt tillsammans för att störa, lagföra och förhindra brottslighet i området och nu börjar effekten av detta framgångsrika arbete bli tydlig, säger Lennart Karlsson, insatsledare för Citypolisens långsiktiga satsning att göra Klaraområdet tryggt och säkert.

Nätverk identifierat

Under 2018 genomfördes ett arbete mot ett löst sammansatt nätverk med unga män som var särskilt aktiva i narkotikaförsäljningen, främst av cannabis och tramadol. En stor del av narkotikaförsäljningen har riktats mot unga personer i riskzon. Genom kartläggning och spaning kunde strategiskt viktiga personer i nätverket identifieras. Deras roll har varit att införskaffa större narkotikapartier som sedan har förmedlats ned på gatunivå till gatusäljare. Under slutet av 2018 och våren 2019 har flera omfattande förundersökningar kring grova narkotikabrott genomförts på lokalpolisområde Norrmalm mot dessa strategiska personer.

Domar på sammanlagt 20 års fängelse

Nu är nio män dömda till fängelsestraff för grova narkotikabrott med en sammanlagd påföljdstid om 20 år och 9 månader. Fem av männen döms även till utvisning. Sammanlagt har ca 43 500 tramadoltabletter och 11,5 kilo cannabis tagits i beslag. Ett uppskattat försäljningsvärde på gatunivån är cirka 2,1 miljoner kronor.

Vi har sett en väldigt tydlig påverkan på den öppna försäljningen av cannabis och i synnerhet tramadol där försäljningen för närvarande nästan har upphört. Vi är naturligtvis nöjda med att vi kunnat förhindra den här narkotikaförsäljningen som bland annat riktat sig mot unga personer. Vi är dock inte så naiva att vi tror att problemet är löst i och med den här insatsen. Polisen måste fortsätta att arbeta långsiktigt i samverkan med kommun, landsting och andra samverkanspartners. Det är bara tillsammans som vi kan skapa varaktig förändring, säger Lennart Karlsson.

Polisområde Stockholm citys arbete i fokusområde Klara

Citypolisen arbetar riktat och långsiktigt i Klaraområdet, som sträcker sig från Olof Palmes gata i norr till Herkulesgatan i söder samt från Kungsträdgården i öst till Stockholms centralstation i väst.

Polisen vill minska Klaraområdets betydelse som öppen drogscen och plats för ordningsstörningar, stöld och häleri. Genom vår tillgänglighet och lokala närvaro underlättar vi vår samverkan med berörda aktörer så att vi bättre kan komma åt och angripa brottslighet och annat som skapar otrygghet i Stockholms citykärna.

Polisen och Stockholms stad tar ett gemensamt ansvar för att Klaraområdet ska bli ett varaktigt tryggt, säkert och trivsamt område för alla.

Arbetet bedrivs med utgångspunkt i framtagna metoder för lokal samverkan kring arbetet med öppna drogscener. Metoderna är sammanställda i samarbete mellan Polismyndigheten, länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting, Tullverket och Kriminalvården.

Metodhandbok: Metoder kring arbetet med öppna drogscener

Läs mer om polisens narkotikaarbete

Lyssna på Stockholmspolisen podcast - om polisens arbete på Plattan