Myndigheter går samman i arbetet mot unga penning- och styrelsemålvakter

Grafisk bild med budskap Vill en kompis använda din swish

Bild: Polisen

Allt fler unga vuxna agerar penningmålvakter och styrelsemålvakter. Nu går fem myndigheter ihop för att gemensamt öka kunskapen bland unga vuxna och vända trenden.

– Vi kan se att kriminella nätverk allt oftare använder ungdomar eller unga vuxna som penningmålvakter och styrelsemålvakter. Många gånger används också närstående till kriminella som styrelsemålvakter. Det finns en okunnighet kring den här typen av brott. Många är helt ovetande om att de begår en brottslig handling som kan leda till både böter och fängelse, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid nationella operativa avdelningen, Noa.

Myndighetsgemensam satsning

För att stoppa nyrekryteringen av unga penningmålvakter och styrelsemålvakter går polisen nu ut med Skatteverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden i en gemensam kampanj för att informera om riskerna och konsekvenserna av att agera målvakt.

– Det är problematiskt att många unga möjliggör brottsupplägg, exempelvis genom att registrera sig som vd i ett företag medan kriminella tömmer det på tillgångar. Om de brottspengar som flyttas kommer från bedrägerier kan målvakten dessutom bli återbetalningsskyldig och skuldsätta sig i tidig ålder, säger Linda Staaf.

En målvakt som upptäcks och åtalas byts snabbt ut och en ny målvakt rekryteras som ersättare. Den ständiga tillgången och nyrekryteringen av målvakter är ett stort problem.

– Det är viktigt att vi får stopp på flöden av brottspengar som tvättas. De kan många gånger kopplas samman med grova vapen- och narkotikabrott, vilket gynnar tungt kriminella nätverk. Genom att gå ut gemensamt med flera myndigheter arbetar vi på flera fronter för att öka medvetenheten i samhället och förhoppningsvis kan det bidra till att färre rekryteras, säger Linda Staaf.

Vad är en penningmålvakt och styrelsemålvakt?

En penningmålvakt är vanligtvis en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälper till att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet. En styrelsemålvakt är en person som sätts in som styrelseledamot eller verkställande direktör utan att ha någon avsikt att ta del i den verksamhet som bolaget bedriver.

Läs mer om penningmålvakter och styrelsemålvakter och hur du kan skydda dig mot att bli utsatt – https://polisen.se/malvakt