Myndighetsgemensamma restaurangkontroller i Stockholm

Den 9 maj genomfördes tillsyn av ett tiotal restauranger i Stockholm city. Polisen upprättade i samband med det ett antal brottsanmälningar gällande brott mot utlänningslagen.

– Polisen i city har som ett led i sitt arbete mot osund konkurrens samverkat med ett antal externa myndigheter och gjort tillsyner i restaurangbranschen. Vi kommer att fortsätta att arbeta efter detta koncept. Vi har ett mycket gott samarbete med de andra myndigheterna, säger inspektör Agnes Råberg på lokalpolisområde Södermalm som var insatsledare.

Vid insatserna medverkade Polisen i City, Gränspolisenheten, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Stockholms stads Tillståndsenhet och Livsmedelskontroll.  

De kontrollerade bland annat om personalen har arbetstillstånd, kassahantering, berusningsgrad hos gäster, säkerhet för personalen och hygien i samband med hantering av livsmedel.

Samtliga myndigheter vidtog åtgärder av olika slag  i samband med kontrollerna. Polisen upprättade brottsanmälningar gällande brott mot utlänningslagen eftersom ett antal personer saknade arbetstillstånd. Andra medverkande myndigheter hade anmärkningar på exempelvis kassahanteringen och säkerheten för personalen.

Myndighetssamverkan mot brottslighet

I den myndighetsgemensamma satsningen mot brottslighet ingår: Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även länsstyrelsen.

Ett par myndigheter deltar på plats i insatserna, medan andra endast deltar i planeringen inför och efter genomförandet.

I Stockholm finns sedan 2018 en myndighetsgemensam tillsyn och kontroll av företag, föreningar eller arbetsplatser som kopplas till organiserad brottslighet eller bidrar till osund konkurrens. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens särskilt utsatta områden.