Nya rutiner för brottsofferstöd

Polisen har åtgärdat ett fel som gjorde att en del brottsoffer inte fått erbjudande om hjälp vidareförmedlade till stödorganisationer.

När brott anmäls ska brottsoffer få information om vilka andra myndigheter och organisationer som kan lämna stöd och hjälp. Det kan exempelvis handla om stöd i kommunal regi, Brottofferjour, Kvinnojour eller Mansjour. Polisen upptäckte att en brist i ett IT-system gjorde att vissa brottsoffer inte fick sin information skickad till dessa stödorganisationer.

– Vi beklagar och ser allvarligt på att en del brottsoffer inte fått sitt önskemål om brottsofferstöd vidareförmedlat till stödorganisationer, säger Maria Agge på nationella operativa avdelningen, Noa.

Under 2018 fick polisens kontaktcenter utökade möjligheter att göra fler initiala åtgärder i anslutning till anmälan. Då började ärendeinflödet från polisen till stödorganisationer minska. I september 2018 hittades felet och redan i oktober hade de första regionerna infört nya rutiner. Felet berodde på olika behörighetsnivåer mellan anmälningsmottagarna och handläggarna, som gjorde att informationen inte längre kunde ses av handläggarna.

– Så fort vi fick kännedom om detta infördes regionala rutiner. De som tar emot anmälan utbildades och informerades om dessa. Det är obligatorisk att fråga brottsoffer om de önskar stöd och att informera om stödorganisationer, säger Maria Agge

Det går inte att göra en uppskattning kring hur många som inte fått erbjudandet om stöd. De som inte fått önskat stöd kan själv kontakta stödorganisationerna.

– Alla som anmäler ett brott får en kopia av anmälan tillsammans med ett brev där information om stödorganisationer finns. Så det finns alltid möjlighet för brottsoffer att ta egen kontakt, säger Maria Agge.

Vill du veta mer?

Hjälp och stöd för brottsoffer
Stöd från andra organisationer

Till toppen