Polischefer från New Jersey besökte polisen i region Stockholm

Inom kort kommer polisen i region Stockholm att träffa en strategisk överenskommelse med polisen i New Jersey och Rutgers University gällande erfarenhetsutbyte om skjutvapenvåld.

Som ett led i detta arbete besökte John Farmer, tidigare justitieminister i New Jersey, och Paul Goldenberg, tidigare polischef i New Jersey, Stockholmspolisen under måndagen den 6 maj. Båda är numera kopplade till Rutgers University i New Jersey. 

Under dagen besökte de bland annat de poliser som arbetar i Team 2022 i polisområde Stockholm Nord, som är en del av regionens satsning mot grov organiserad brottslighet. De träffade även regionpolischef Ulf Johansson.

– Det var väldigt intressant att träffa John Farmer och Paul Goldenberg. De har erfarenheter av skjutvapenvåld som är värdefulla för oss att ta del av. Jag ser fram emot vårt framtida samarbete där vi mer detaljerat kan gå in på konkreta arbetsmetoder som varit framgångsrika och fortsätta utbyta erfarenheter, säger Ulf Johansson.

Ulf Johansson och ytterligare representanter för polisen i region Stockholm kommer att åka till New Jersey i början av juni i år för att lära sig mer om hur arbetet mot skjutvapenvåld bedrivs i New Jersey i synnerhet och i USA generellt.