Polisens arbete vid fotbollsmatcher

Polisens mål med sina insatser vid fotbollsmatcher och andra idrottsarrangemang är att stödja arrangörerna i deras arbete för välkomnande, trygga och säkra arrangemang.

– Idrott och inte minst fotboll är något positivt som engagerar många. Det som inte handlar om idrott är de bråk mellan olika grupperingar som äger rum i samband med matcher och det i nuläget omfattande och farliga eldandet av bengaliska facklor. Detta måste upphöra, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm med ansvar för idrottrelaterad brottslighet hos Polisen.

Polisen ingick 2018 en överenskommelse med Riksidrottsförbundet. Denna överenskommelse fastställer att vår gemensamma målsättning är att idrottsevenemang ska vara välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla för alla.

En viktig del i arbetet är arbetet mot den icke-tillåtna pyroteknik som används inne på arenan och som av flera instanser, till exempel UEFA, pekats ut som farlig. Dels handlar det om röken, dels om den risk för brand och skador som kan bli en följd av användandet.

Omfattande dialog med inblandade parter
– Min bild är att polisen, idrottsförbunden och klubbarna strävar mot samma mål och vi har en mycket aktiv dialog med alla inblandade parter i arbetet framåt, säger Ulf Johansson.

Hörnstenarna för polisens hantering av idrottsarrangemang är ovan nämnda överenskommelse tillsammans med handlingsplanen för säkra idrottsevenemang och riktlinjer för villkorsgivning av idrottsevenemang.

Polisen arbetar idag också mer aktivt med villkorsgivning i samband med idrottsarrangemang. Det arbetet inleddes redan 2018. I detta arbete ska Polisen fortsätta att återföra ansvaret för ordning och säkerhet på arenorna till arrangören.

Bakgrunden till arbetet med villkorstrappan är att Statskontoret tidigare kritiserat Polisen bland annat för hanteringen och resursen vid offentliga tillställningar i samband med idrott.

– Att polisens resurs är ansträngd och att vi ständigt måste göra mycket hårda prioriteringar tror jag inte har undgått någon. I det arbetet ser vi självklart också ständigt över hur vi använder resursen vid till exempel fotbollsderbyn. Det är också en del i det arbete och den dialog vi har med arrangörer, säger Ulf Johansson.

Polisen ska stärka och stötta arrangörers arbete vilka kan vara olika beroende på lokala förhållanden såsom till exempel arenors utformning, publikmängd och infrastruktur och en rad andra faktorer.

Villkorstrappan är ett viktigt uppföljningsverktyg för att löpande kunna effektivisera arrangörens ansvar i enlighet med Ordningslagen. Syftet är att förebygga och minimera risker på en idrottsarena och arbetet sker i samverkan med bland annat räddningstjänsten som har expertkunskaper i bedömningar av brandrisker, utrymningsvägar med mera.