Polismyndigheten en av Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsplatser

Polismyndigheten rankas som Sveriges tredje mest attraktiva myndighet i en undersökning gjord av Randstad Employer Brand Research.

Över 40 olika myndigheter har deltagit i undersökningen som bland annat redogör för vad potentiella medarbetare efterfrågar hos en arbetsgivare och hur stor kännedom om arbetsgivaren det finns hos allmänheten.

Undersökningen visar att många känner till polisen och att myndighetens attraktivitet har ökat från 37 procent 2017 till 44 procent 2019.

Undersökningen innefattar närmare 40 stora offentliga arbetsgivare i Sverige och de myndigheter som rankas högre än Polismyndigheten är Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Lunds universitet.

Läs mer om undersökningen här – Randstad Employer Brand Research.