Polismyndigheten stärker långsiktigt förmågan att hantera terrorism

DSC_4553

Polisen, Försvarsmakten och Kustbevakningen övar tillsammans i Stockholms skärgård.

Polismyndigheten har tillsammans med Förvarsmakten och Kustbevakningen genomfört en övning i terrorbekämpning i Stockholms skärgård. Myndigheterna stärker därmed förmågan att gemensamt hantera terrorism.

Med stöd av Kustbevakningen och Försvarsmakten har Polismyndigheten genomfört en prövande övning i förmågan att hantera ett terrorangrepp på ett fartyg under gång. Övningen benämns Svea och genomförs årligen. Grunden till övningen är lagen om Försvarsmaktens stöd till Polismyndigheten vid terrorismbekämpning, som trädde i kraft 2006.

– Övningen har varit mycket utmanande och vi har identifierat styrkor och utvecklingsområden i vårt gemensamma arbete, vid en internationell jämförelse har Sverige en hög förmåga att hantera den här typen av attentat, säger Stefan Hector, chef operativa enheten, Noa.

Har också övat ledning och stab

För några veckor sedan genomfördes också en övning i ledning och stabsarbete inom Svea. I samband med den deltog även Säkerhetspolisen och Regeringskansliet.

– Polismyndigheten är väl förberedd att hantera pågående dödligt våld, vi har begränsningar men arbetar kontinuerligt med att reducerad dessa, bland annat genom att kontinuerligt genomföra egna och gemensamma övningar säger Stefan Hector.

Anti-terrorstyrkan ska utökas

Utöver de övningar som genomförs ska Nationella Insatsstyrkan, NI, utökas. NI är Sveriges anti-terrorstyrka och har som huvuduppgift att operativt bekämpa terrorism.

– Nationella insatsstyrkan är polisens yttersta resurs, och den här satsningen kommer på sikt att öka Sveriges förmåga att hantera eventuella attentat. De sökande behöver inte vara färdigutbildade poliser, utan även de med adekvat erfarenhet från Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket kan söka, säger Hampus Nygårds, chef Nationella Insatsstyrkan.

Urvalsprocessen till insatspolis vid NI påbörjas i höst, och vidare tester pågår under våren 2020.

Hur det är att arbeta på NI

Polisens arbete - nationella insatsstyrkan