Sök på polisen.se

Restaurangkontroller i Botkyrka ger positiv effekt

Den 10 maj genomfördes tillsyn av elva näringsidkare i Botkyrkas lokalpolisområde. Inriktningen var restauranger och medverkande myndigheter var Polismyndigheten, Skatteverket, Botkyrka kommun, Arbetsmiljöverket, Tullverket och Räddningstjänsten.

Endast ett fåtal brister upptäcktes i de två butiker och nio restauranger som kontrollerades.

– Arbetet som inleddes under vårvintern 2018 börjar ge positiv effekt. Vid tidigare kontroller har det bland annat upptäckts illegal tobak, svart arbetskraft och brister i arbetsmiljön. Många av de näringsidkare som tidigare fått olika påpekanden har nu rättat till bristerna. Vi kan även se en tendens till förbättring i andra delar av Stockholm, säger Kristian Halldin som är polisiär samordnare för de myndighetsgemensamma insatserna i region Stockholm.

De myndighetsgemensamma kontrollerna kommer att fortsätta och arbetet riktar sig även mot andra branscher där exempelvis svart arbetskraft förekommer.

Syftet är bland annat att motverka att ett parallellsamhälle utvecklas och att skapa goda förutsättningar för ärliga och seriösa näringsidkare i området.

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserade brottslighet ingår: Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även länsstyrelsen.

Ett par myndigheter deltar på plats i insatserna, medan andra endast deltar i planeringen inför och efter genomförandet. I Stockholm finns sedan 2018 en myndighetsgemensam tillsyn och kontroll av företag, föreningar eller arbetsplatser som kopplas till organiserad brottslighet eller bidrar till osund konkurrens. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens särskilt utsatta områden.