46 människohandlare gripna i europeisk insats

Utöver de 46 som greps identifierades ytterligare 90 personer misstänkta för människohandel. Även 323 potentiella offer identifierades. Sammanlagt kontrollerades fler än 50 000 personer i insatsen.

Insatsen har lett till att 100 nya utredningar rörande misstänkt människohandel kunnat inledas runt om i EU. Totalt deltog 23 medlemsstater plus Island, Norge och Schweiz i insatsen som genomfördes med stöd av Europol mellan 8 och 14 april.

Läs mer om resultatet i Europols pressmeddelande. 

I den svenska delen av insatsen deltog förutom polisen även Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och kommuner.

Mer om den svenska insatsen och resultatet av polisens del i insatsen finns att läsa i nyheten Synkroniserade kontroller av arbetsplatser