Studentflak - det här gäller i Uppsala 2019

Den 5:e juni är det många som kommer att ta studenten i Uppsala. I samband med studentfirandet är det vanligt att färdas på lastbilsflak eller traktorkärror i centrala delarna av Uppsala. För att minska risken för olyckor finns regler och lokala direktiv.

Denna information vänder sig till den som är ansvarig arrangör/föraren för studentekipaget och den som beställt ett studentflak

Färdväg
Kungsgatan – Strandbodgatan – Östra Ågatan (söder Islandsbron) – Munkgatan – Sjukhusvägen – Dag Hammarskjölds väg – Övre Slottsgatan – S:t Olofsgatan – Kyrkogårdsgatan – Skolgatan – Kungsgatan.

INNANFÖR DESSA GATOR INKLUSIVE DROTTNING KRISTNAS VÄG UPP TILL SLOTTET ÄR DET FÖRBJUDET ATT FRAMFÖRA STUDENTEKIPAGE.

Om skolan ligger centralt i Uppsala innanför denna färdväg måste ekipaget ta sig ut ur området närmaste väg så snart som möjligt efter påbörjad färd. Studentekipaget körs medsols enligt grön sträcka, det vill säga alla ekipage måste framföras i samma färdriktning. Se karta här.

Besiktning
Förbesiktning av samtliga fordon/ekipage/flak ska ske innan man får transportera studenter. Besiktning sker på morgonen/förmiddagen den 5:e juni, från kl 07.30 kommer polisen att ha personal på plats vid parkeringen vid IFU ARENA i Gränby.

Samtliga anmälda flak ska åka till besiktningsstationen för att genomföra besiktning, få ett intyg från besiktning samt förhållningsregler. Intyget ska medföras vid färd och vara väl synligt. Utan detta intyg kan färden stoppas.
Besiktning sker på morgonen/förmiddagen den 5:e juni, från kl 07.30 kommer polisen att ha personal på plats vid IFU ARENA.

Flakvärdar
På grund av att det 2014 och 2016 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka studenterna. De måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår. En flakvärd bör vara över 21 år.

Säkerhet
Säkerhet är mottot för dagen och dessa villkor ska vara uppfyllda.
Genom att:

  • passagerarnas antal är lämpligt och att de är placerade så att det inte kan uppstå någon fara
  • att ha hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga och hindrar någon att falla av flaket
  • säten eller bänkar ska sitta fast
  • utrymmet för passagerarna inte får ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna
  • det ska finnas direktkontakt mellan flakvärd och förare, genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används, ska den vara uppkopplad under hela färden
  • inte köra fortare än 20 km/h (Gångfart rekommenderas = MAX 7 km/h) och endast köra på vägar där högst 70 km/h är tillåtet
  • vid transporter på släpfordon ska detta var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt
  • föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år
  • om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd
  • avbryta färden efter två timmar

Anmälan 
Alla ekipage och färdvägen måste anmälas, använd denna lathund. Det behövs inget tillstånd men kraven ovan ska vara uppfyllda. Framförs ekipage som inte uppfyller kraven kan ekipaget bli stoppat av polis och färden bli avbruten.

Anmäl ska innehålla följande information och ska mejlas till registrator.mitt@polisen.se

1. Färdväg (var resan startar samt slutmål)
2. Datum och tidpunkt för utspring/start av ekipage
3. Slag av fordon
4. Registernummer på fordonet
5. Antal deltagare
6. Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
7. Skoltillhörighet samt ort

Uppdaterad information kan komma, håll koll på polisen.se samt vår Facebooksida Polisen Uppsala län.
 
Mer information om Studentflak finns på:
https://polisen.se/Uppsala_lan/Lagar-och-regler/Trafik-och-fordon/Studentflak/#lokalinfo

Till toppen