Sök på polisen.se

Sverige tar emot ärenden enligt ”Dublinförordningen”

Under morgondagen kommer ett chartrat flygplan från Tyskland till Sverige med personer som överförts hit enligt Dublinförordningen. Polismyndigheten ansvarar för mottagande av de personer som har laga kraftvunna beslut om utvisning.

Enligt Dublinförordningen är den första medlemsstat där en persons asylansökan registreras, ansvarig för att pröva ansökan. Om personen sedan åker till ett annat Schengenland, kan det landet överföra personen tillbaka till Sverige, om Sverige är det land som ansökan först gjordes i. 

I fall där personen redan fått sin asylansökan prövad och avviker till ett annat EU-land, är den stat som prövat asylansökan också ansvarig för att genomföra verkställighet till hemlandet.

Om en person avviker under pågående asylprocess i Sverige är Migrationsverket ansvarig för att ta emot en person som överförs. Har personen ett verkställbart avvisnings- eller utvisningsbeslut är det Polismyndigheten som ansvarar för verkställigheten, och därmed även för mottagande vid en överföring från en annan Dublinstat. 

Personerna som kommer på tisdag, tas emot på Arlanda flygplats, där båda Polismyndigheten och Migrationsverket kommer finnas på plats. Hur många personer som finns med, är i nuläget oklart, men Polismyndigheten ansvarar för majoriteten av dem.

– Utöver Polismyndighetens ansvar för mottagande av de som har laga kraftvunna beslut om utvisning, så ansvarar vi även för handläggningen av dessa ärenden, och för att verkställa besluten, säger Patrik Engström chef för gränspolisen, Noa.

I flera av de förväntade polisärendena kan det finnas grund för att fatta beslut om förvar, de personerna kommer transporteras till ett förvar med ledig kapacitet. Personer som inte förvarstas kommer att få en kallelse till handläggande polisregion.

Det är inte polisens ansvar att ordna med kost, logi eller transport, då detta ligger utanför polisens uppdrag. Personer som inte själva kan ordna med det informeras om möjligheten till att söka hjälp i den kommunen där de befinner sig, alternativt den kommun där deras ärenden handläggs, på samma sätt som övriga personer i en utsatt situation. Sedan är det upp till kommunen i fråga att bedöma om de har rätt till stöd, och hantera ärendet vidare.