Sök på polisen.se

Snabbare lagföring ska förberedas för att gälla fler områden

Mot bakgrund av de positiva resultat som har framkommit hittills bedömer regeringen att en förlängd och geografiskt utbyggd försöksverksamhet bör planeras och förberedas gällande snabbare lagföring, vuxenspåret.

Det ska omfatta polisregion Stockholm samt en eller flera andra polisregioner eller delar av polisregioner. Försöksverksamheten ska kunna inledas i polisregion Stockholm från den 1 januari 2020 till den 31 december 2022 och i övriga polisregioner senaste den 1 januari 2021.

Uppdraget gäller Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket. Tillsammans ska myndigheterna förbereda den geografiska utbyggnaden enligt ovan och lämna in en plan för utbyggnaden inom polisregion Stockholm senast den 1 oktober 2019. För de övriga polisområden ska en plan lämnas in senast den 31 januari 2020.

Uppdraget ska genomföras i samverkan mellan de deltagande myndigheterna och Polismyndigheten är sammankallande.