För närvarande är det tekniska problem med vårt passbokningssystem, både på webb och via 114 14. Vi ber er försöka lite senare om det inte fungerar att boka tider för pass i nuläget.

Vision: Noll döda i nära relation

Stockholmspolisen storsatsar för att bekämpa våld mot kvinnor och andra brott mot särskilt utsatta. Varje år mördas ett antal kvinnor av närstående män. "Målet är noll döda, det är det enda rimliga mål man kan ha", säger regionpolischef Ulf Johansson.

2018 inkom ca 3000 polisanmälningar i region Stockholm om kvinnor som misshandlats av en närstående. Samtidigt finns ett stort mörkertal enligt BRÅ. Sex kvinnor mördades av en anhörig man i regionen förra året.

- Det handlar om synnerligen grova brott mot människor som ofta är i beroendeställning till den misstänkte förövaren. Det här är brott som vi vill och kan göra mer för att bekämpa, i samverkan med övriga samhället, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Polisen i region Stockholm startar nu ett initiativ som fått namnet Gryning. Målsättningen är en långsiktig och hållbar förstärkning av polisens arbete mot denna brottslighet, både när det gäller resurser och metoder.

- Initiativ Gryning är början på en förändringsresa till det bättre. Liv ska räddas, våld ska minska, rädsla ska bytas mot trygghet och fler gärningsmän ska lagföras. Visionen är noll döda, säger Ulf Johansson.

Initiativet innebär bland annat en tydligare koordinering av regionens arbete genom ett operationscenter, en gemensam lägesbild och analys, förstärkt samverkan, ökad användning av forskning och beprövande metodstöd med mera.

- Vi har de senaste åren genomfört liknande satsningar när det gäller att förstärka vår förmåga mot terror och i arbetet mot det ökade skjutvapenvåldet i regionen. Nu är det dags att ta motsvarande grepp om arbetet med de särskilt utsatta brottsoffren och i första hand det våld som förekommer i hemmen, säger Ulf Johansson.

Initiativet möjliggörs bland annat genom att polisen tillförs mer resurser kommande år. Men det handlar lika mycket om metoder, samverkan och prioriteringar.

- Det handlar om en positionsförflytting totalt sett. Vi ska bli offensivare. Vi behöver också göra det mer attraktivt att arbeta med de här brotten och öka vår förmåga att rekrytera och behålla medarbetare till dessa svåra brottsutredningar, säger Ulf Johansson.

Under våren har ett förankringsarbete i regionen påbörjats och just nu pågår arbetet med att utveckla hur organisationen ska se ut för att verkställa Initiativ Gryning. Skarp drift beräknas till i höst.