Sök på polisen.se

Åtal om grova mutor

Åklagarmyndigheten har väckt åtal om grovt osant intygande och grovt tagande av muta mot tre personer, som mot betalning ska ha sålt jägarbevis utan att eleven genomfört de delmoment som krävs.

Nationella operativa avdelningens (Noa) anti-korruptionsgrupp har bedrivit utredningen i samverkan med flera polisregioner.

- Noa övertog ärendet under vintern 2017 efter att polisregion Mitt påbörjat arbetet, och vi insåg snabbt att ärendet växte och hade en spridning av misstänkta över ett stort geografiskt område, säger Per Thörnqvist, utredare på Noas anti-korruptionsgrupp.

Sommaren 2018 genomfördes ett tillslag där två huvudmän greps, och husrannsakningar genomfördes. Tillslaget gjordes i samverkan med polisregion Nord, och misstankarna gällde grovt tagande av muta och grovt osant intygande.

Under hösten och vintern 2018 genomfördes en stor mängd förhör med personer misstänkta för givande av muta och brukande av falsk urkund.

- Ett jägarbevis krävs för att kunna ansöka om en vapenlicens. Tre personer är nu huvudmisstänkta för att ha varit involverade i att mot kontant betalning sälja jägarbevis utan att eleven genomfört de olika delmoment som krävs, säger Per Thörnqvist.

Två provledare från norra Sverige har gemensamt och i samråd tagit emot kontant ersättning på cirka 4 000 kr per jägarbevis de skrivit ut. Ytterligare en misstänkt har varit en länk till att samla in fler intresserade personer som vill köpa sina jägarbevis. Denne är bosatt i Gävleregionen. I denna del av förundersökningen har ett 40-tal givare förhörts. Dessa är bosatta i främst Stockholm och Gävle, men även andra orter förekommer. En mindre mängd givare har efter erkännande fått motta ett strafföreläggande.