Brottsbekämpning från ovan, med helikopter

En av fördelarna med helikoptern är att den kan färdas snabbt och söka av områden som är svårtillgängliga från marken.

Molnen ligger lågt över den skånska slätten, skuggan från rotorbladen flimrar i kabinen och gräset lägger sig platt under polisens helikopter när den lyfter från flygbaseringen i Malmö.

"Polisen 5440, ingen inrapporterad flygtrafik, gör en svag högersväng mot Torup"

Sändningen från kontrolltornet på flygradion bryter det taktfasta bullret från helikoptern när piloten Erik hovrar över startplattan.

- Kameran klar, rapporterar flygoperatören Marcus som sitter vid Eriks sida.

Flygoperatörens uppgift är att sköta den tekniska utrustningen så att piloten kan fokusera på flygningen. Utrustningen innefattar bland annat värme- och videokamera, strålkastare och pejlutrustning. Flygoperatören är också den som sköter kommunikationen på polisradion när helikoptern involveras i ett ärende. Marcus anropar regionledningscentralen:

- Då är vi uppe i luften. Vi kommer att hålla oss över Malmö och finns tillgängliga för uppdrag.

På grund av molnen måste piloten Erik idag flyga ganska lågt. Ju lägre helikoptern flyger desto högre kan bullret uppfattas. Piloterna försöker därför flyga så högt upp som möjligt, men ändå tillräckligt nära för att visa sin närvaro. De försöker också landa på ställen där det stör så lite som möjligt. På väg in mot Malmö girar Erik för att undvika att flyga rakt över en gård.

- Vi vill ju inte skrämma hästarna, säger han.

Arbetar brottsförebyggande och mot grov brottslighet

De som polisflyget däremot vill skrämma är brottslingarna. Uppdragen i storstadsregionerna rör framför allt grov brottslighet, där helikoptern till exempel kan följa gärningsmännens flyktväg efter ett rån eller dokumentera brottsplatsen vid ett mord, men helikoptern arbetar också brottsförebyggande bara genom att befinna sig i luften.

- Jag hoppas och tror att det faktum att man hör och ser oss i luften har en dämpande effekt. Min förhoppning är att vi ska bli en del av normalbilden i området och att medborgarna ska känna sig trygga i att vi finns här, både för räddnings- och brottsbekämpande uppdrag, säger Jonas Andersson som är gruppchef vid flygbaseringen i Malmö.

Färdas snabbt och hjälper till där de kan

När de är uppe och flyger kan polisflyget också hjälpa till med andra ärenden som går ut över radion.

- Är vi ändå uppe och flyger så försöker vi hjälpa till där vi kan. Vi hade till exempel ett ärende där en person konfronterat en misstänkt inbrottstjuv. Polisbilarna hade en bit fram, men vi var i luften och kom dit ganska omgående och kunde hålla koll på gärningsmannen. Han märkte att han var under uppsikt och höll sig därför lugn tills att polisbilarna anlände, säger Marcus.

- Det kändes bra att kunna hjälpa till när allmänheten hade ingripit mot en misstänkt brottsling. De måste få stöttning så fort som möjligt, säger Erik.

En av fördelarna med helikoptern är att den kan färdas snabbt och söka av områden som är svårtillgängliga från marken, vilket är bra när man till exempel letar efter försvunna personer. En annan fördel är att man får en bra överblick över större områden, vilket också kan hjälpa poliserna på marken i ett akut läge, som i ärendet med en man som sköt med gevär på en lekplats.

- Vi var tre man i besättningen den dagen och kunde verkligen jobba bra. Vi körde med öppen dörr, vilket innebar att en flög, en arbetade med kameran och en stod på meden till helikoptern och tittade, säger Erik.

Polisen som stod på helikoptermeden kunde efter en kort stund lokalisera mannen och kameran riktades mot platsen. Då helikoptern hade en bra överblick över området kunde de leda in de patruller som kom till platsen på ett säkert sätt och mannen omhändertogs.

- Det visade sig att det var ett luftgevär, men det visste vi ju inte då. Mannen hade narkotika på sig, vilket ledde till att man gjorde husrannsakan i hans bostad och hittade en större mängd narkotika. Det var ett bra ärende och ett bra samarbete, säger Marcus.

Både piloterna och flygoperatörerna är poliser som vidareutbildat sig vid Polisflygets egen flygskola. Och det är just det de är, poliser med olika bakgrund och olika erfarenheter.

- Vi är ju fortfarande poliser och vill kunna ingripa i ett ärende. Det att hjälpa och ställa till rätta har man ju med sig, säger Erik och får medhåll av Marcus:

- Vi har möjligheten att få vara med där det händer och kunna ha en avgörande betydelse oavsett vilket ärende det gäller. Det är lika roligt att gripa cykeltjuvar som att hitta försvunna personer.