Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

För närvarande har vi vissa tekniska störningar på polisens telefonnummer 114 14. För ärenden som inte är akuta, vänligen återkom vid ett senare tillfälle eller använd våra e-tjänster. Vid nödsituation, pågående brott eller andra akuta ärenden, ring alltid 112.

Första mötet med nya regionpolisrådet i Väst

Gruppbild på den nya ledamöterna i regionpolisråd Väst.

Regionpolisrådets första möte 2019 i region Väst. Fr v: Peter Sörgaard (MP), Caroline Frodin (SD), Per-Håkan Eklund (SD), Stina Isaksson (SD), Birgitta Ling Fransson (L), Frida Tånghag (V), Monica Hansson (S), Åke Eliasson (S), regionpolischef Klas Johansson. Ytterligare sju ledamöter ingår i rådet men hade förhinder vid senaste mötet: Marina Johansson (S), Niclas Eringsfors (S), Charlotte Nordström (M), Elisabet Babic (M), Arne Lernhag (M), Peter Heie (C), Kalle Bäck (KD). Bild: Tomas Seger

Regionpolisrådet ger medborgarna insyn i polisverksamheten i region Väst. Nyligen genomfördes första sammanträdet för den nya mandatperioden med de ledamöter som förordnats för perioden 2019–2022.

I regionpolisrådet är samtliga riksdagspartier representerade. Ledamöterna utses av regeringen efter nominering av riksdagspartierna. De ska ha partipolitisk erfarenhet och breda kontaktytor i samhället.

– Regionpolisrådet säkerställer insyn i polisens verksamhet i region Väst. Ledamöterna får möjlighet att lämna sin syn på polisens verksamhet och har en viktig roll i att föra ut bilden av polisens arbete i olika politiska sammanhang, säger regionpolischef Klas Johansson som är ordförande i regionpolisrådet i region Väst.

Vid första sammanträdet för mandatperioden fick de nyvalda ledamöterna en bred bild av polisverksamheten.

Region Väst omfattar 55 kommuner med cirka två miljoner invånare, från Åmål i norr till Laholm i söder.

Vid polisens omorganisation var målet att minst hälften av resurserna skulle finnas längst ut i lokalpolisområdena. I region Väst är målet nu väl uppfyllt genom att drygt hälften av regionens cirka 4700 anställda arbetar nära medborgarna i något av regionens 16 lokalpolisområden.

Regionpolisråd finns i samtliga sju polisregioner inom polismyndigheten. Därtill sker den demokratiska insynen i myndigheten genom ett nationellt insynsråd.

Till toppen